Piano renovation

תיקון,שיפוץ,צבע,יעוץ מקצועי,מכירת פסנתרים ופסנתרי כנף, שיחזור ותיקון רהיטים עתיקים

e-mai:vitalius@smile.net.il טל:09-7660803 054-5337018 חוחית 6/4 כפר סבא

חזרה לעמוד קודם

החברה נותנת את השרותים הבאים בשיפוץ ושיחזור בפסנתרים ופסנתרי כנף:
שיפוץ וצבע ללוח תהודה
  • שיפוץ וצבע (לפי צורך) של מסגרת יציקת ברזל
  • החלפת מתירים כולל מיתרים בסים
  • החלפת מחזיקי כיוון- מסמרים להחזקת מיתרים
  • שיפוץ לוח מחזיקי כיוון
  • החלפת משתיקים וכיוון משתיקים
  • שיפוץ חלקי או שלם של מנגנון פסנתרים ופסנתרי כנף עם החלפת חלקים נחוצים לחלקים חדשים-כל החלקים תוצרת חברות גרמניות
  • שיפוץ מקלדת פסתרים ופסנתרי כנף
  • ויסות וכיוון פסנתרים ופסנתרי כנף
  • צבע לפסנתרים ופסנתרי כנף לפי רצון הלקוח
החברה נותנת אחריות על העבודות המבוצעות הנ"ל