Piano renovation

תיקון,שיפוץ,צבע,יעוץ מקצועי,מכירת פסנתרים ופסנתרי כנף, שיחזור ותיקון רהיטים עתיקים

e-mai:vitalius@smile.net.il טל:09-7660803 054-5337018 האילנות 2/3 כפר סבא

חזרה לעמוד קודם

. ייצור חלקים חדשים לפסנתרים ופסנתרי כנף.

לעיתים קרובות לפסנתר שיש לו צליל מעולה ומנגנון איכותי קיימים פגמים חיצוניים.הם לא משפיעים על איכות צליל אבל מורידים ערך של הפסנתר.חברה מבצעת כל התיקונים ושיחזורים של חלקים חסרים .יש אפשרות לשנות מראה חיצוני של חלק מסוים לפי בחירתו של הלקוח.