Piano renovation

שיפוץ,צביעת פסנתרים,תיקון,יעוץ מקצועי,מכירת פסנתרים ופסנתרי כנף, שיחזור ותיקון רהיטים עתיקים

e-mai:vitalius@smile.net.il טל:09-7660803 054-5337018 חוחית 6/4 כפר סבא

חזרה לעמוד קודם

הליך הצביעת פסנתרים ופסנתרי כנף כולל שלבים הבאים: